• 0
  • 0

MABROSS ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Bu ön bilgilendirme formu ile verilen bilgiler, kullanılan uzaktan erişim aracına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvanı: MAR GiYiM TEKSTiL GIDA TARIM HAY. E-TiC. iML. PAZ. SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi: Ova Mah. 44346 Sk. No:2/10 Seyhan/Adana
Telefonu: -
Fax Numarası: -
E-posta Adresi: info@mabross.com
Ürün İade Adresi: Ova Mah. 44346 Sk. No:2/10 Seyhan/Adana
Müşteri Hizmetleri Whatsapp Hattı: +90 543 169 49 18 
Mersis No: 0612151250600001

2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır. Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.mabross.com adresinde yer almaktadır, ürünün temel özelliklerini buradan inceleyebilirsiniz.
Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sipariş ettiğiniz ürün, sipariş onayından itibaren 1-3 iş günü içinde kargoya verilecektir. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ürünün toplam satış fiyatına dâhildir

4. GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.
İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

5. CAYMA HAKKI

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ nın yukarıda bildirilen adresine iadeli taahhütlü posta, faks, telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya teslim edilen ürün/ürünlerin SATICI' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICI’ ya iadesi zorunludur. ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, ALICI’dan tahsil edilen tüm ödemeler Alıcı’ya ek bir masraf yükletmeksizin iade edilir. Yurtiçi siparişlerinde cayma hakkının 14 gün içinde kullanılması halinde ürün/ürünler SATICI’ ya, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından kargo ile iade edilir ve bu durumda kargo ücreti SATICI’ ya aittir. Yurtdışı siparişlerinde ise cayma hakkının kullanılması halinde ürün/ürünler SATICI’ ya, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından kargo ile iade edilir ve bu durumda kargo ücreti ALICI’ ya aittir. SATICI, malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça ALICI, iade edilecek malı eksiksiz ve hasarsız olarak, cayma hakkının kullanılmasından itibaren 10 (on) gün içinde anlaşmalı kargo firması ile SATICI’ya iade edecektir.
ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1) ALICI, www.mabross.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.2) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.3) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.4) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 günlük süre içinde ALICI’ ya iade eder

6.5) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.6) Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI' ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI' ya aittir.

6.7) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

7. Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.

8. Satıcı’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemi:
Sözleşme konusu mal/hizmet ile ilgili şikayetler, Satıcı’nın Sözleşme’nin giriş kısmında belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla yapılabilir.

9. TÜKETİCİNİN ŞİKÂYET VE İTİRAZLARI

ALICI ve SATICI arasında kurulacak olan mesafeli satış sözleşmesinden doğabilecek her türlü uyuşmazlık için, Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınıra kadar tüketici alıcının malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne, söz konusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise alıcının veya satıcının ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesi’ne başvurulabilir.
İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.
Satıcı : MAR GiYiM TEKSTiL GIDA TARIM HAY. E-TiC. iML. PAZ. SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Alıcı :
Tarih : 
Ek Bilgiler:
Alıcı, www.mabross.com internet sitesi üzerinden seçtiği ürüne ilişkin siparişi onaylamasının akabinde ödeme yükümlülüğünün doğacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

Alıcı ve satıcı arasında sözleşmenin kurulmasından sonra Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin bir sureti alıcının burada belirtilen e-posta adresine mail yoluyla gönderilecektir.

Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan kişisel bilgilerinin ve ödeme bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda alıcı, www.mabross.com internet sitesi üzerinde yer alan hesabından bu bilgileri güncellemekle yükümlüdür.

Gizlilik kurallarına KVKK linki üzerinden erişilebilir.